Mail: info@szkolaradosci.pl   Phone: +48 784 557 084

czytaj

Ogromne znaczenie w procesie psychoterapii ma kontakt międzyludzki, który stanowi o sile zbudowanej relacji pomiędzy terapeutą a klientem.
Nasi terapeuci opierają spotkania z klientem na otwartości, wzajemnym szacunku i głębokim zrozumieniu omawianych problemów.

Otwartość i szacunek jest podstawą pracy, w której nasi pacjenci doświadczają głębokich zmian w zakresie swoich kompetencji i rozwoju emocjonalnego. Uczą się radzenia ze swoimi lękami, poprawiają zdolność do tworzenia więzi, zdecydowanie lepiej komunikują się z otoczeniem, mają wyższą samoocenę i motywację do działania.

W Szkole Radości pracują psychoterapeuci dobrze przygotowani do profesjonalnej pomocy, w ramach wszystkich znanych nurtów psychoterapii.