Mail: info@szkolaradosci.pl   Phone: +48 784 557 084

Marzena Mawricz właściciel ośrodka

psycholog, psychoterapeuta,trener, ekspert

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutką Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. Od ponad 20 lat pracuję z ludźmi. Początkowo w roli menadżera, trenera i coacha, następnie terapeuty. Budowanie relacji terapeutycznej, która w szczególny sposób pomaga drugiej osobie, jest dla mnie szczególnym wyzwaniem i radością.

Z wyróżnieniem, uzyskując ocenę celującą, ukończyłam kierunek psychologii ze specjalizacją psychologa klinicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – SWPS. Jestem współautorem unikatowej metody badawczej wg techniki Q-sort, pt.: „Poczucie punktualności zdarzeń życiowych”, opracowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Brzezińskiej. Pracuję pod stałą superwizją, pod kierunkiem Zofii Mellibrudy.

NURT PSYCHOTERAPII: Pracuję w nurcie integracyjnym, łączącym w spójną całość najważniejsze elementy psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, systemowej i humanistycznej, a zasadą mojego działania jest dobór optymalnych i zindywidualizowanych metod pracy dopasowanych do moich pacjentów.

STAŻ I DOŚWIADCZENIE KLINICZNE: Odbyłam staż kliniczny w: 1. Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, na Oddziale Dziennym Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego, 2.  Instytucie Psychiatrii i Neurologii w I Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Zapobiegania Nawrotom,  3. Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, gdzie przepracowałam ponad 500 godzin sesji terapeutycznych pod kierunkiem i nadzorem certyfikowanych superwizorów. Studia i staże, przygotowujące mnie do zawodu psychoterapeuty zajęły łącznie ok. 11 lat.

EKSPERT W MEDIACH: aktywnie wspieram i promuję wiedzę psychologiczną w mediach.

POMAGAM W:

  • doświadczeniach związanych z syndromem DDA,
  • podejmowaniu decyzji o zmianach w życiu osobistym
   lub zawodowym,
  • radzeniu sobie z problemami w relacjach z innymi osobami,
   w związkach, w rodzinie, czy w pracy
  • przeżywaniu silnych, trudnych lub bolesnych emocji,
  • radzeniu sobie z lękiem, stresem, samotnością, smutkiem,
   czy żalem,
  • zmianach szkodliwych zachowań i nawyków,
  • rozwoju pasji i radości,
  • trudnych sytuacjach życiowych, np.: w trakcie lub po rozwodzie, po utracie bliskiej osoby lub utracie pracy,
  • wypaleniu zawodowym
  • rozwoju kariery zawodowej

ZAPRASZAM do „Szkoły Radości” – miejsca, które stworzyłam, gdyż głęboko wierzę w sens inspirowania ludzi do zmiany, do poprawy warunków swojego życia, do odkrywania nowych pasji, do wolności. Moją misją jest pomaganie w zmianie – zmianie na lepsze!

Kontakt: marzena.mawricz@szkolaradosci.pl

ZOBACZ OPINIE PACJENTÓW