Mail: info@szkolaradosci.pl   Phone: +48 784 557 084

Psychoterapia dla firm

Jest to szczególna forma wsparcia i pomocy w codziennych obowiązkach i obciążeniach zawodowych pracowników.

Indywidualna praca z psychoterapeutą:

 • przeciwdziała wypaleniu zawodowemu,
 • podnosi motywację i samoocenę,
 • wspiera w rozwiązywaniu problemów,
 • pomaga w ułożeniu relacji w pracy i w rodzinie,
 • wspiera zmianę złych nawyków,
 • ułatwia rozwiązywanie problemów,
 • zmienia destrukcyjne wzorce,
 • pomaga w walce z lękami i barierami wewnętrznymi.

Korzyści dla firmy:

 • poprawa wydajności i efektywności pracowników,
 • normalizacja sytuacji konfliktowych,
 • zmniejszenie absencji i problemów zdrowotnych pracowników,
 • poprawa atmosfery w pracy,
 • oszczędność pieniędzy.

Korzyści dla pracownika:

 • większy poziom motywacji i energii,
 • więcej satysfakcji i radości w relacjach,
 • więcej poczucia kontroli nad swoim życiem.

Spotkania indywidualne z psychoterapeutą odbywają się w siedzibie firmy lub w ośrodku terapii.

Spotkania mogą mieć charakter pojedynczej konsultacji lub serii spotkań.