Fobie

Image Orange Shape
Fobie
Fobie
Czym jest fobia?

Fobia przejawia się dużym lękiem przed określonymi sytuacjami, zjawiskami, zwierzętami, osobami czy przedmiotami. Utrudnia ona znacznie codzienne funkcjonowanie.

Fobia to nie jest zwykły lęk. Często jest on irracjonalny a jego objawy znacznie przekraczają racjonalne rozumowanie. Nasilenie lęku przybiera postać niepokoju, przerażenia, aż do ataku paniki. Fobii mogą towarzyszyć zawroty głowy, uczucie duszności, nadmierna potliwość.

Samo słowo fobia pochodzi z języka greckiego, gdzie określenie phobos charakteryzuje lęk wywoływany przez sytuację lub przedmioty, które obiektywnie nie są niebezpieczne.

Czas stawić temu czoła – zapraszamy do naszego ośrodka.