Psychoterapia dla pary

Image Orange Shape
Psychoterapia dla pary
Konsultacje psychologiczne

To spotkania pary z terapeutą, który pomoże partnerom nazwać i określić wzajemne potrzeby a także ich wspólne cele. Problemy w związkach, trudne chwile zdarzają się w każdym związku. Trudne chwile potrafią z czasem doprowadzić partnerów do permanentnego kryzysu.

Warto jednak walczyć o swój związek. Czasami dopiero terapeuta pomoże naprawić relacje miedzy partnerami. Kryzysy w związku mogą pojawić się bez względu na jego staż, dotyczą zarówno tych 5 jak i 20 letnich.

Często problemy w związku dotyczą trudności w wyrażaniu swoich emocji, rosnących oczekiwaniach, odczuciach, nie słuchamy siebie nawzajem, mamy poczucie krzywdy i wzajemne roszczenia. Nie dajemy sobie przestrzeni, staramy się zmienić partnera, walczymy o drobiazgi. Zgubiliśmy troską o siebie, czasami nawet przestaliśmy się szanować.

Terapia pary ma sens tylko wtedy, gdy każdy z partnerów jest gotowy do zrobienia w sobie przestrzeni na wysłuchanie i emocjonalne potrzeby swojego partnera. W terapii możemy wówczas poznać siebie nawzajem, zrozumieć to czym się różnimy i jak jesteśmy do siebie podobni. Możemy dopiero wtedy zobaczyć, że podtrzymujemy wspólnie błędne koło zachowań przez podobne lęki i oczekiwania projektowane na partnera.

Warto spróbować uratować związek, zrozumieć relacje, odczucia….