Konsultacje psychologiczne

Image Orange Shape
Konsultacje psychologiczne
Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne – to spotkania z psychologiem wspierające m.in. rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, którzy potrzebują pomocy i konsultacji w zakresie codziennych obowiązków i zadań.

Rozmowa podczas konsultacji pozwala na omówienie aktualnych problemów życiowych, kryzysów emocjonalnych lub rodzinnych. Warto podkreślić, że zadaniem psychologa nie jest rozwiązanie tych problemów, ani też udzielanie rad, ale wysłuchanie problemu, analiza i pokazanie kierunku bądź różnych, możliwych alternatyw.

Zwykle konsultacja psychologiczna jest usługą jednorazową. Służy ona do postawienia diagnozy psychologicznej o ile zachodzi taka potrzeba. Konsultacja może pomóc też w rozwiązaniu konkretnych problemów związanych z praca zawodową.