Poradnictwo psychologiczne

Image Orange Shape
Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo psychologiczne

To forma wsparcia psychologicznego, polegającego na uzyskaniu porady psychologa w zakresie najlepszych praktyk i metod psychologicznych, poprawiających jakości życia w wielu dziedzinach.

Jest forma pomocy kierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe wynikające z ich aktualnej sytuacji.

Najczęściej poradnictwo psychologiczne ma na celu zdiagnozowanie potrzeb pacjenta, aby mógł zrozumieć problem, z którym przychodzi. Może też określić kolejne kroki, etapy pracy oraz ich formę np. psychoterapia indywidualna, grupowa. Może też mieć formę wsparcia pacjenta w rozwiązaniu konkretnej sytuacji.