Stany lękowe

Image Orange Shape
Stany lękowe
Stany lękowe
Czym są stany lękowe?

Stany lękowe mogą być wywoływane poprzez ekspozycje na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Mogą też mieć charakter nieracjonalnych wizji i wyobrażeń lękowych, paraliżujących i utrudniających codzienne działania. Stany lękowe mogą mieć wiele źródeł: strach przed zmianą, utrata bliskiej osoby, poczucie niestabilności zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Ich nasilenie może w istotny sposób wpływać na funkcjonowanie w życiu codziennym, prowadząc w swoim nasileniu do ataków paniki.

Stanom tym towarzyszą: myślenie pesymistyczne, takie też postrzeganie życia, brak możliwości jasnej oceny sytuacji i znalezienia dobrego rozwiązania.

Czas na zmianę. Zrób pierwszy krok.