Mail: info@szkolaradosci.pl   Phone: +48 784 557 084

Oferta

Naszą misję pomocy realizujemy dzięki autorskiej i unikatowej metodzie pracy, opartej o program współpracy interdyscyplinarnego zespołu terapeutów, prezentujących wszystkie szkoły i kierunki terapeutyczne. Taki system umożliwia nam wyjątkowe – spersonalizowane – podejście do problemów pacjentów i holistyczne rozumienie ich problemów.

Nasz program psychoterapii szczególnie kierujemy do pacjentów, cierpiących z powodu:

  • syndromu DDA, DDD,
  • uzależnień behawioralnych,
  • kryzysów emocjonalnych (depresja, wypalenie zawodowe, nerwica, zespoły napięciowe),
  • ataków paniki i stanów lękowych (fobie),
  • zaburzeń psychosomatycznych (bóle, zespoły napięciowe, choroby układu pokarmowego, problemy dermatologiczne),
  • zaburzeń psychoruchowych i rozwojowych (ADHD, Zespół Aspergera – dzieci i dorośli),
  • kryzysów w relacjach zawodowych, samotności,
  • kryzysów w związkach.