MEDIA

Media
Propaguję ideę aktywnego promowania i popularyzowania wiedzy psychologicznej w mediach.
TELEWIZJA
OrangeShape
RADIO
PUBLIKACJE
GreyShape
YOUTUBE