Mail: info@szkolaradosci.pl   Phone: +48 784 557 084

Psychoterapia DDA

CELE W PSYCHOTERAPII DDA (wybrane):

 • uwolnienie od cierpienia, wstydu, lęku;
 • uwolnienie od poczucia krzywdy i winy za doznaną krzywdę emocjonalną;
 • pogłębienie procesu świadomości źródła kryzysów emocjonalnych i mechanizmów funkcjonowania w relacjach współuzależnienia;
 • pogodzenie się z przeszłością, dzieciństwem;
 • emocjonalne odseparowanie od rodziców, budowanie własnej autonomii;
 • odbudowanie realnego wizerunku siebie i świata;
 • zbudowanie fundamentów poczucia własnej wartości i akceptacji siebie takim jakim się jest;
 • odbudowanie zaufania do siebie;
 • odzyskiwanie wewnętrznej mocy poprzez stawianie zdrowych granic;
 • opanowanie umiejętności ekspresji emocjonalnej, wyrażania uczuć;
 • zamiana nastawienie wobec własnego ciała (praca nad postawą, chodem, podjęcie decyzji o byciu zdrowym);
 • wzrost umiejętność budowania satysfakcjonujących związków emocjonalnych;
 • wzięcie odpowiedzialności za własne życie;
 • wzrost i ugruntowanie umiejętności wykorzystywania własnych twórczych potencjałów w podejmowaniu aktywności osobistej, społecznej i zawodowej;
 • budowanie hierarchii życiowych celów (kim i czym chcę zostać);
 • tworzenie konstruktywnych postaw w odniesieniu do sytuacji życiowych i zdarzeń;
 • nauka odpoczywania i troszczenia o siebie.